Volná tvorba:
Tato tvorba zahrnuje díla tvořená výhradně srdcem, fantazií, pocity nebo emocemi. Jsou skutečným projevem umělcovy duše. Před započetím práce udává někdy i kmen stromu nebo kus dřeva budoucí podobu. Rozmanitost přírody ukrývá originální tvary a tajemství budoucích uměleckých děl.
Ukázky prací:
 
Jidáš  

 
Blíženci   Bez názvu

 
Pokora   Láska

 
Dialog   Bez názvu

 
Svatý Ivan   Madona

 
Maminka   Marie

 
Bez názvu   Dívka

 
Eva – torzo   Madona

 
Kristus   Maminka s dítětem

 
Poutník   Rodina

 
Venuše   Žena anděl

 
Sv. Jan Nepomucký   Žal

 
Ukřižování   Mnich Sv. Ivan

 
Hlava starého muže – studie   Tíha osudu

 
V bezpečí   Torzo

 
Smutek   Strážkyně

 
Bez názvu   Eva – torzo

 
Dáma na vycházce   Semtínská madona

 
Kristus   Madona – reliéf

 
Tančící žena   Rodina

 
Dravec   Jogínka

 
Milenci   Modlitba

 
Mozek   Spermie

 
Stres   Modlitba

 
Slepá   Rozjímání

 
Kristus   Kristus

 
Dravec   Poutník

 
Tajemný muž   Kristus znovuzrozený

 
Egypťanka   Bez názvu

 
Prázdnota   Matka