Sv. Jan Nepomucký do kap. v Budislavicích (v ateliéru)